1397/01/04
دانلود دمو و نسخه آزمایشی نرم افزارها

نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار نسخه 3.4

Shahvar IMS 3.4

دانلود: 4422 حجم: 39.5 مگابایت
راهنما: 1911 حجم: 5.5 مگابایت

نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار نسخه 4.0 پیشرفته

Shahvar IMS 4.0 Advance

دانلود: 6049 حجم: 45.8 مگابایت
راهنما: 0 حجم: ندارد

پورتال اینترنتی اطلاع رسانی شاهوار نسخه 1.0

Shahvar Portal 1.0

دانلود: 0 حجم: ندارد
راهنما: 0 حجم: ندارد

نرم افزار جامع حسابداری مبتکران صنعت نسخه 2.0

MS Accounting 2.0

دانلود: 3764 حجم: 13.9 مگابایت
راهنما: 1407 حجم: 3.57 مگابایت

نرم افزار تعمیر و نگهداری مبتکران صنعت نسخه 2.0

MS PM 2.0

دانلود: 875 حجم: 30.4 مگابایت
راهنما: 247 حجم: 2.28 مگابایت

طراحی وب سایت های آموزشگاهی و عمومی

Web Design

دانلود: 0 حجم: ندارد
راهنما: 0 حجم: ندارد

نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار نسخه 5

Shahvar IMS 5.0 Advance

دانلود: 0 حجم:
راهنما: 0 حجم: