1397/06/28
جذب پرسنل اداری

متن جذب پرسنل اداری اینجا قرار می گیرد

* نام:  
* نام خانوادگی:  
* کد ملی:  
* تاریخ تولد:
انتخاب تاریخ
   
* محل تولد:  
جنسیت:
وضعیت تاهل:
* پست الکترونیک    
* تلفن تماس:  
* تلفن همراه:  
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی:
گرایش:
فایل رزومه:
شرح:
* متن تصویر را وارد نمائید:(حساس به حروف کوچک و بزرگ است)