1397/06/28
ارتباط مستقیم با مدیر عامل

در این بخش می توانید بطور مستقیم نقطه نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با مدیر عامل شرکت در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.