1397/06/28
نرم افزار جامع حسابداری مبتکران صنعت نسخه 2.0

  سيستم جامع حسابداری مبتکران صنعت با بهره گيری از تعاريف پايه انبار همانند تعاريف کالا، بسته بندی، واحدهای کالا و .. به طور عمده مشتمل بر سيستم های سيستم فروش و همچنين خزانه داری(کنترل نقدينگی) می باشد.

ماژول خزانه داري اسناد دريافتني و پرداختني، بيشترين و مهمترين نقش را در راستاي انجام عمليات و گردش مالي هر شرکت دارا می باشد. لذا براي کنترل اين اسناد و نگهداري اطلاعات و رويدادهاي هر کدام، نياز به ابزاري است که کليه اين اطلاعات را پردازش کرده و گزارشات مناسبي نيز در اختيار مديران يا کاربران قرار دهد. اين ابزار نرم افزار خزانه داري و يا کنترل نقدينگی نام دارد. 

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار حسابداری مبتکران صنعت

نرم افزار حسابداری مبتکران صنعت شامل زیر سیستم های زیر می باشد