1397/01/04
نرم افزار تعمیر و نگهداری مبتکران صنعت نسخه 2.0

استراتژيها و ديدگاه هاي موجود در صنايع درباره نگهداري و تعميرات (نت)، روند پر افت و خيزي را در قرن اخير طي کرده و دگرگوني هاي زيادي در اين عرصه بوجود آمده است. به طور خلاصه بايد گفت ديدگاه موجود در زمينه نگهداري و تعميرات (نت) از يک نگرش منفعلانه (Reactive) در اوائل قرن 20 به يک نگرش پيش اقدامانه (Proactive) در آغاز قرن 21 مبدل شده است. بسياري از اين تغييرات در 30 سال اخير (از دهه 70 ميلادي) ايجاد شده اند به طوريکه به تعبير آقاي جان موبري (John Moubray):
"در سالهاي اخير بيشتر از هر ديدگاه مديريتي ديگري، نگرشهاي موجود در مديريت نت تغيير يافته و دچار تحولات شگرفي شده است. نيروي محرکه اصلي اين تحولات، تغيير سطح توقعات و انتظاراتي است که از سازمان نت مورد نظر است. " 
از اين رو امروزه فعاليتهاي گسترده اي در زمينه مکانيزاسيون اين فرآيند صورت مي پذيرد و ميدان جديدي براي گسترش دانش نت در حوزه IT ايجاد شده است. شرکت مبتکران صنعت نيز در راستاي اين استراتژيها و فعاليتها، اقدام به توليد سيستم هاي مکانيزاسيون فرآيند نت نموده تا بتواند خدماتي در اين حوزه در قالب نرم افزارهاي رايانه اي ارائه دهد.